عیدی دوم

کف این کتاب فروشی طوری نقاشی شده است که یکی از نظرات اینشتن را به نمایش گذاشته است. لطفا" توضیح مختصر و واضحی از این نظریه بدهید

/ 2 نظر / 14 بازدید
mohadeseh ansari far

معادله اصلی نسبیت عام عبارت است از: (در نوشتن معادلهء بالا فرض شده واحدهای طول و زمان طوری‌‌ اختیار شده اند که c (سرعت نور) برابر با یک باشد.) در این معادله: تانسور ریچی اسکالر ریچی یا انحنا تانسور متریک تانسور ضربه-انرژی ثابت جهانی گرانش با تعریف تانسور اینشتین که می‌توان این معادله را به شکل فشرده‌تری نوشت:

mohadeseh ansari far

نسبیت عام نظریه‌ایست که در سال ۱۹۱۵ توسط اینشتین مطرح شد. این نظریه تعمیمی بر نظریه نسبیت خاص است که در مورد تمامی ناظرها اعم از لَخت و غیر لَخت صحبت می‌کند. در این نظریه فضا-زمان توسط هندسه ریمانی بررسی می‌شود. این نظریه گرانش را به عنوان یک عامل هندسی و نه یک نیرو بررسی می‌کند. پایه نظری گرانش کیهان‌شناسی، این نظریه و تعمیم‌های آن است.