عیدی چهارم

این عکس در چه  نقطه ای از سطح زمین گرفته شده است؟ و به نظر شما فضا با آن همه نور که از ستاره ها ی مختلف می آید چه رنگی است و چرا؟

/ 1 نظر / 14 بازدید
نگین دلوچی

کهکشان ما از داخل تلسکوپ موجودات فضایی به چه رنگی است؟؟ به نظر می‌رسد اسم کهکشان ما برگرفته از رنگش است ولی به دلایل نادرستی. به گفته دکتر جفری نیومن (Dr. Jeffrey Newman) رنگ راه‌شیری مثل برف تازه، سفید است. اجداد ما هنگامی که در آسمان نوار کهکشان را که از یک افق تا افقی دیگر کشیده شده، را می‌دیدند، این اسم را به کهکشان ما دادند، چون به چشم انسان به رنگ شیری دیده می‌شود. چشم انسان در طول‌موج های بلند حساسیت کمی به تشخیص رنگ دارد. قسمت‌هایی از کهکشان راه‌شیری به رنگ زرد یا قرمز است و در بعضی قسمت‌ها آبی، ولی چشم نمی‌تواند شدت رنگ قرمز را به خوبی تشخیص دهد و رنگ آبی را بیشتر می‌بییند، در صورتی که ابزار یا دوربین حساس قادر است.